Βεβαίωση Μηχανικού – Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Home   /   Βεβαίωση Μηχανικού – Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Σύμφωνα με τον Ν.4495/17, απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, μεταβίβαση, πώληση ή προσημείωση ακινήτου σε περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί σε αυτό αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις.

Με την ένταξη ενός ακινήτου με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις στον Ν.4495/17, δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από πολεοδομικά βάρη για 30 χρόνια ενώ σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων (και έπειτα από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου) δίνεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση και η διατήρηση της κατασκευής επ’ αόριστον.

Ποια ακίνητα εντάσσονται στη ρύθμιση του Ν.4495/17

 

Τα ακίνητα που εντάσσονται στη ρύθμιση του Ν.4495/17 είναι:

  • Ακίνητα τα οποία έχουν κατασκευαστεί ΧΩΡΙΣ οικοδομική άδεια.
  • Ακίνητα τα οποία έχουν οικοδομική άδεια αλλά έχουν κατασκευαστεί εγκαταστάσεις καθ’ υπέρβαση της Ο.Α.
  • Ακίνητα στα οποία έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

 

 

Το γραφείο μας, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δήλωσης αυθαιρέτων κτισμάτων, για να απαλλαγεί το ακίνητο σας από τα πολεοδομικά βάρη.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Την τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων του Ν.4495/17 για μεταβιβάσεις ακινήτων
  • Αποτυπώσεις Ακινήτων
  • Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου
  • Υποβολή Φακέλου (Ηλεκτρονικά)
  • Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Κτιρίου
  • Έκδοση Πιστοποιητικών Νομιμότητας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας