Τεχνικός Ασφαλείας

Home   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας   /   Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας

Βάση του Ν.3850/2010 Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που
απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο.

Τα ατυχήματα έχουν μεγάλο κόστος σε μία επιχείρηση (Αναρρωτικές Άδειες, Δικαστήρια, Αύξηση Ασφαλίστρων, Επισκευές – Ανακαινίσεις κτλ).

Είναι η λογική του παγόβουνου, βλέπουμε τη πάνω μεριά του προβλήματος αλλά δε ξέρουμε τι κρύβεται από κάτω.

Μεθοδολογία  του Τεχνικού Ασφαλείας είναι μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών και υπηρεσιών να προλαμβάνει τα ατυχήματα και να διατηρεί την επιχείρηση σε υγιή κατάσταση καθώς και να την προστατεύει από εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς κινδύνους συμβουλεύοντας πάντα τον εργοδότη για όλα τα θέματα που διαπιστώνει.

 

Συγκεκριμένα είναι υπεύθυνος για:

 • Διαχείριση Νομοθετικών Απαιτήσεων και νομιμοποιητικών στοιχείων
 • Εντοπισμός και αξιολόγηση κινδύνων – θεμάτων Ασφάλειας – πρόληψη ατυχημάτων
 • Εκπαίδευση εργαζομένων σε καλές πρακτικές Υγείας και Ασφάλειας
 • Οδηγίες ασφαλούς χρήσης και αποθήκευσης φιαλών υγραερίου
 • Οδηγίες ασφαλούς αποθήκευσης και χρήσης χημικών ουσιών
 • Διαχείριση μέσων ατομικής προστασίας
 • Διαχείριση θεμάτων Υγείας και Υγιεινής εργαζομένων
 • Διαχείριση δοχείων και δικτύων πίεσης
 • Διαχείριση φωτισμού
 • Διαχείριση εργολάβων
 • Διαχείριση θορύβου
 • Διαχείριση έκτακτων περιστατικών
 • Περιοδικότητα επανελέγχων δοχείων – δικτύων πίεσης
 • Σχέδιο Εκκένωσης χώρου
 • Αντιμετώπιση Πυρκαγιάς
 • Παροχή Α΄ Βοηθειών
 • Χειρισμός κρίσιμων καταστάσεων

 

Σοβαρές είναι οι κυρώσεις για παράβαση της νομοθεσίας για Τεχνικούς Ασφαλείας. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 72 του Κώδικα, κάθε εργοδότης που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της νομοθεσίας, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τιμωρείται με φυ­λάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων ευρώ (900,00€) ή και με τις δύο αυτές ποινές!

Ειδικότερα, κάθε κατασκευαστής ή παρασκευ­αστής, εισαγωγέας ή προμηθευτής, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ή με χρηματι­κή ποινή τουλάχιστον διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (293,00€) ή και με τις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από αμέλεια οι παραπάνω δράστες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

Αναλαμβάνουμε τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας για οποιουδήποτε βαθμού επικινδυνότητας επιχείρησης (Κατηγορίες Α,Β και Γ)

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας