Σχέδιο Διαφυγής και Διάσωσης

Home   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας   /   ΜΕΛΕΤΕΣ   /   Σχέδιο Διαφυγής και Διάσωσης

Σχέδιο Διαφυγής και Διάσωσης

 

Το σχέδιο Διαφυγής είναι απαραίτητο ειδικά σε επιχειρήσεις όπου η θέση τους και η έκταση τους καθιστούν δύσκολη τη διαφυγή των εργαζομένων από τις θέσεις εργασίας του. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης (Άρθρο 30, Ν.3850/2010).

 

Σε αυτό θα αποτυπωθούν οι οδεύσεις διαφυγής, οι έξοδοι κινδύνου, τα μέσα πυροπροστασίας, ο χώρος συγκέντρωσης κοινού καθώς και θα υπολογιστούν οι βέλτιστες χρονικά οδεύσεις διαφυγής ώστε να κερδίσουμε όσο πιο πολύ χρόνο μπορούμε σε μια κρίσιμη κατάσταση και να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός και το να χαθεί κάποιος εργαζόμενος στη προσπάθεια του να διαφύγει..

 

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την εκπόνηση του Σχεδίου Διαφυγής και Διάσωσης για πάσης φύσεως επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας