Προστασία από εκρήξης – ATEX

Home   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας   /   ΜΕΛΕΤΕΣ   /   Προστασία από εκρήξης – ATEX

Μελέτη Προστασίας από Εκρήξεις ATEX

Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες, ο Εργοδότης οφείλει να αξιολογεί τους ειδικούς κινδύνους που οφείλονται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να συντάσσει και να ενημερώνει το Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις – Μελέτη ΑΤΕΧ

 Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην Νομοθεσία ΑΤΕΧ ανήκουν στους εξής κλάδους:

 • Φαρμακοβιομηχανία
 • Παραγωγή χρωμάτων
 • Πετρελαιοειδή
 • Χημική βιομηχανία
 • Βιομηχανία ξύλου και μεταλλευμάτων
 • Τσιμεντοβιομηχανία
 • Τρόφιμα και ζωοτροφές
 • Πυρηνελαιουργεία
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Φυσικό αέριο και υγραέριο
 • Ανακύκλωση και Βιολογικοί καθαρισμοί

 

Για την μελέτη ΑΤΕΧ θα πρέπει να ελεγχθεί η πιθανότητα παρουσίας και ενεργοποίησης των πηγών ανάφλεξης και η πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών και τη διάρκειά τους, οί εγκαταστάσεις, οι χρησιμοποιούμενες ουσίες, οι μέθοδοι και οι αλληλεπιδράσεις τους

Έπειτα οι χώροι θα ταξινομηθούν σε ζώνες επικινδυνότητας, θα εντοπιστούν οι κίνδυνοι εκρήξεων και θα προσδιοριστούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση της μελέτης υπεύθυνα και βασιζόμενοι στις δικές σας ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας