Εκπαιδεύσεις Προσωπικού

Home   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας   /   Εκπαιδεύσεις Προσωπικού

Εκπαιδεύσεις Προσωπικού

Εκπαιδεύσεις προσωπικού

 

Στόχος κάθε επιχείρησης είναι το προσωπικό της να υιοθετήσει καλές πρακτικές υγείας και ασφάλειας ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που μπορεί να έρθει αντιμέτωπο.

Αυτό επιτυγχάνεται με τις συνεχείς εκπαιδεύσεις που ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο στον τομέα της ασφάλειας και υγείας (Άρθρο 48, Ν 3850/2010)

 

Προσφέρουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια στο προσωπικό σας στις παρακάτω κατηγορίες με επίσκεψη στο χώρο σας:

 • Πυρασφάλεια
 • Εργασία σε ύψος
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας
 • Εργασία σε κλειστούς / περιορισμένους χώρους
 • Κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίου
 • Πρώτες βοήθειες
 • Ασφάλεια χώρων εργασίας
 • Σήμανση ασφάλειας και υγείας
 • Χρήση μηχανημάτων έργου
 • Διακίνηση οχημάτων και πεζών
 • Ασφάλεια μηχανημάτων
 • Χρήση χημικών
 • Εργασία σε εξωτερικούς / υπαίθριους χώρους
 • Οδήγηση οχημάτων

 

Το κόστος της εκπαίδευσης διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων και την κατηγορία της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας