Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον ΙΙ»

Home   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον ΙΙ»

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»με ευνοϊκούς όρους

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» θα διατεθούν περίπου 300 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, τα οποία σε συνδυασμό με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, θα κινητοποιήσουν συνολικά πάνω από 400 εκατ. ευρώ. Οι ωφελούμενοι αναμένεται να προσεγγίσουν τις 40.000.

Χρηματοδοτικά πλαίσια του προγράμματος, που αφορούν τους δυνητικά ωφελούμενους

Επιδότηση 70% και άτοκο δάνειο για δαπάνες εργασιών ανώτατου ύψους 25.000 ευρώ στις κατοικίες που θα μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, μπορούν να διεκδικήσουν νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν οικογενειακό εισόδημα έως και 45.000 ευρώ.

 

Τη χρηματοδότηση φέρνει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ και το διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

 

Το «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» θα προκηρυχθεί, στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2017 και μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων με χρήση κατοικίας. Τα κίνητρα που το πρόγραμμα δίνει είναι, επιδότηση επί των δαπανών για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων με χρήση κατοικίας και άτοκο τραπεζικό δανεισμό (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ) με δυνατότητα συνδυασμού και των δύο προαναφερόμενων μορφών. Επίσης οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με ίδια κεφάλαια.

 

Συγκεκριμένα το επιδοτούμενο ή/και δανειοδοτούμενο σκέλος θα αφορά το 50% της δαπάνης και θα εξαρτάται από εισοδηματικά κριτήρια που θα εξειδικευθούν στον οδηγό του προγράμματος, ενώ η συμμετοχή κάθε νοικοκυριού πρέπει να καλύπτει το υπόλοιπο 50% της δαπάνης. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία θα είναι 25.000 ευρώ κατά ανώτατο όριο, με παράλληλη επικαιροποίηση των τιμών για τα είδη που επιχορηγούνται, ώστε να αντανακλούν καλύτερα τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και να αποφευχθούν φαινόμενα υπερτιμολογήσεων.

 

Σημαντικό ρόλο στο νέο πρόγραμμα θα παίζει και ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, καθώς ενδέχεται να υπάρχει προσαύξηση κατά 5% ανά μέλος. Δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό επιχορήγησης με προοπτική αυτό να μπορεί να κλιμακωθεί έως και στο 70% (το ελάχιστο θα είναι 25%).

 

Τα εισοδηματικά κριτήρια, βάσει των οποίων θα γίνεται η επιδότηση ή/και η δανειοδότηση, θα περιλαμβάνουν περισσότερες κατηγορίες –ίσως και έξι ή επτά– σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», που περιελάμβανε τρεις βασικές εισοδηματικές κατηγορίες. Το οικογενειακό ή το ατομικό εισόδημα θα παραμένει το βασικό κριτήριο για την κατάταξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιδότησης, αλλά θα προστεθεί και η παράμετρος των προστατευόμενων μελών.

Ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία εισοδήματος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1 έως 10.000 έως 20.000 60% 5% 70%
2 10.000 – 15.000 20.000 – 25.000 50% 5% 70%
3 15.000 – 20.000 25.000 – 30.000 40% 5% 70%
4 20.000 – 25.000 30.000 – 35.000 35% 5% 70%
5 25.000 – 30.000 35.000 – 40.000 30% 5% 50%
6 30.000 – 35.000 40.000 – 45.000 25% 5% 50%
7 35.000 και πάνω 45.000 και πάνω 0% 0% 0%

Επιδοτούνται 100% 

 • Κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων -πιστοποιητικών
 • Αμοιβή συμβούλου

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών πρόκειται να είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ.

Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης.

Επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά)

 Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

 

 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών κτλ).
 2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντλίες θερμότητας, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (λέβητες) και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Η δανειοδότηση από τράπεζες δεν θα είναι υποχρεωτική. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια σε συνδυασμό με την επιχορήγηση, προκειμένου να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών. Εάν ληφθεί σχετικό δάνειο, η διάρκεια του θα διαμορφώνεται από 4 έως 6 έτη.

Θα υπάρχει δυνατότητα για μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας.

Θα υπάρχει δυνατότητα για πρόσληψη ενεργειακού συμβούλου για την προετοιμασία της αίτησης. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η διασφάλιση της υλοποίησης των επεμβάσεων θα πιστοποιείται από ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

 

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι το έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό επιθεωρητή (Μηχανικό) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (ή τμήματος αυτού). Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό το κτήριο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες και ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, μαζί με ενδεικτικό κόστος και χρόνο απόσβεσης.

Θα επισκεφτούμε τον χώρο σας και Έμπειρος Ενεργειακός Επιθεωρητής θα αναλάβει την έκδοση του Πιστοποιητικού σας.

Τι είναι Ενεργειακή Κλάση (κατηγορία);

 Η ενεργειακή κλάση έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας που πετυχαίνει ένα κτήριο και υπολογίζεται με βάση κάποιες παραμέτρους, όπως η ηλικία του κτηρίου, ο προσανατολισμός του, η θερμομόνωση του κελύφους, τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα), το σύστημα θέρμανσης και το σύστημα ψύξης και ο φωτισμός του ανάλογα με τη χρήση του (κατοικία, κατάστημα κ.λπ.). Υπάρχουν εννέα ενεργειακές κατηγορίες (Α+, Α, Β+,Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) που αντιστοιχούν στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αναβάθμιση των κατοικιών στο νέο πρόγραμμα θα πρέπει, υποχρεωτικά, να γίνεται στη Β’ ενεργειακή κλάση, με κριτήριο το ύψος οικογενειακού εισοδήματος.

Κατηγορίες Παρεμβάσεων και Ανώτατα Όρια προηγούμενου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1.Τοποθέτηση θερμομόνωσης

στο κέλυφος του κτιρίου

συμπεριλαμβανομένου του δώματος/ στέγης και της πιλοτής

1.Α. Εξωτερική θερμομόνωση δώματος

1.Β. Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού

κελύφους & πιλοτής

1.Γ. Εσωτερική  θερμομόνωση

1.Α. Για δώμα: 40 €/m2

1.Β. Για εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτή: 50€/m2

1.Γ. Για εσωτερική θερμομόνωση: 25 €/m2

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων

και συστημάτων σκίασης

2.Α. Συρόμενα ή επάλληλα

2.Β. Ανοιγόμενα

2.Γ. Μόνο υαλοπίνακες

2.Δ. Εξωτερικά συστήματα σκίασης

και εξώφυλλα

2.Α. Για συρόμενα ή επάλληλα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια/ ρολά): 250 €/m2

2.Β. Για ανοιγόμενα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 280 €/m2

2.Γ. Μόνο Υαλοπίνακες: 75 €/m2

2.Δ.Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα:

Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία

3. Αναβάθμιση συστήματος

θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης

3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας 6 λέβητας

3.Γ. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας

του συστήματος θέρμανσης

3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ

3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού

νερού χρήσης

3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης

i) για P<70 kW: 6.000 €

ii) για 70≤ P<150 kW: 8.000 €

iii) για P ≥ 150 kW: 11.000 €

3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας 6 λέβητας: έως 5.000 €

3.Γ. Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης: έως 600 € ανά διαμέρισμα και έως 7.000 € συνολικά για την πολυκατοικία

3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ:

έως 15.000€

3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 € ανά διαμέρισμα

Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται:

 • Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, διαμόρφωση κλίσεων απορροής  στο δώμα, υγρομόνωση στο δώμα, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών) κ.λπ.
 • Το κόστος εργασίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες που, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».

 

Ποιες είναι οι καλύτερες ενεργειακές κλάσεις/κατηγορίες;

 Οι καλύτερες είναι οι Α+, Α, Β+, Β και αφορούν τα καινούργια κτήρια που έχουν κατασκευαστεί με τις σύγχρονες προδιαγραφές και έχουν καλή θερμομόνωση, ενεργειακά τζάμια και σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, αλλά και παραγωγής ζεστού νερού. Παράλληλα τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις κατασκευές φέρουν τις κατάλληλες ενεργειακές σημάνσεις και πιστοποιήσεις.

 

Ποιες είναι οι χειρότερες ενεργειακές κλάσεις/κατηγορίες;

 Οι κατηγορίες Γ, Δ, Ε αφορούν σπίτια που έχουν κατασκευαστεί με τον παλιό κανονισμό θερμομόνωσης, δηλαδή μετά το 1979 και είναι κατά κανόνα κατοικίες με παλαιά διπλά τζάμια, που έχουν θερμομόνωση. Οι κατηγορίες Ζ και Η αφορούν τα πιο παλαιά κτίρια, που είναι η πλειοψηφία των κατοικιών στην Ελλάδα και είναι και τα πιο ενεργοβόρα, εξαιτίας της ανυπαρξίας απαιτήσεων σε θερμομόνωση όταν χτίστηκαν.

 

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα (Βάση Προηγούμενου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»)

 1. Ενημέρωση και έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας
 2. Ενημέρωση από Ενεργειακό Επιθεωρητή
 3. Αίτηση για προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) – πρώτη Επιθεώρηση από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή ( Στο καινούργιο δεν είναι απαραίτητη)
 4. Υποβολή αίτησης και πρωτότυπων δικαιολογητικών στην Τράπεζα
 5. Επιλεξιμότητα αίτησης από κεντρική υπηρεσία της Τράπεζας
 6. Απόφαση υπαγωγής αίτησης ενδιαφερόμενου – υπογραφή δανειακής Σύμβασης- Δυνατότητα προκαταβολής (εκταμίευση 40% του προϋπολογισμού των εργασιών)
 7. Υλοποίηση Παρεμβάσεων – δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση
 8. Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή κινήτρων
 9. Έλεγχος και έγκριση της επίτευξης παρεμβάσεων
 10. Καταβολή κινήτρων

  

Κόστος Επιθεωρήσεων (Βάση Προηγούμενου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»)

 Στο Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές προβλέπονται οι νόμιμες αμοιβές των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων.

Η ελάχιστη αμοιβή για την περίπτωση κτιρίων με χρήση κατοικίας, όπως προσδιορίζεται στο ανωτέρω Π.Δ. 100/2010, έχει καθορισθεί ως εξής:

α) για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1 €/τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200€

β) για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (μεμονωμένο διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2 €/τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 €

γ) για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 €/ τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 €.

 

Για τον προσδιορισμό της τελικής ελάχιστης αμοιβής, πρέπει να συμπεριληφθεί ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί.

Οι ανωτέρω αμοιβές καλύπτονται από το πρόγραμμα σε ποσοστό 100% υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που τίθενται σε αυτή.

  

Οφέλη από το πρόγραμμα

 Τα αναμενόμενα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι άμεσα όπως:

 Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kWh κατ’ έτος.

Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις και βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος.

Κινητοποίηση των δυνάμεων της αγοράς προς όφελος της ανάπτυξης βιώσιμων κοινωνιών.

Ειδικότερα για τους πολίτες:

Παρέχεται επιχορήγηση και στις 3* κατηγορίες ωφελουμένων του Προγράμματος.

Παρέχεται ρευστότητα (κεφάλαιο) στον πολίτη με τη μορφή δανείου ώστε να μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες χωρίς να βάλει δικά του χρήματα.

Τα δάνεια δίδονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Κάλυψη κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Κάλυψη αμοιβής σύμβουλου έργου με σκοπό την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση.

Αναλυτικά τα οικονομικά οφέλη περιγράφονται στο σημείο Κατηγορίες ωφελούμενων & Κίνητρα ανά κατηγορία.

 

Φορολογικές Ελαφρύνσεις

Με το νέο φορολογικό νόμο 4024/2011, έχει θεσπιστεί μείωση του οφειλόμενου φόρου που μπορεί να φτάσει και τα 300 € για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως των 3.000 €. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αφορούν φυσικά στο ποσό που λαμβάνει ο πολίτης ως επιχορήγηση.

  

Δικαιολογητικά

 Δικαιολογητικά αίτησης που αφορούν σε μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα

 1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
 2. Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο Ωφελουμένου
 3. Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
 4. ΕΤΑΚ (ή λογαριασμός ΔΕΗ / άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας)
 5. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
 6. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών

Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένο Διαμέρισμα
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Συγκύριων Ακινήτου
 3. Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
 4. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

Μόνο στην περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Στην περίπτωση που η χρήση του ακινήτου άλλαξε πρόσφατα και δεν προκύπτει από το Ε1, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τη χρήση του ακινήτου ως κατοικία.

 1. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 (μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ )
 2. Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο:

Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:

α) Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)2 και

β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου: ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη

Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο, τα 12.α και 12.β μπορούν να αντικατασταθούν από:

γ) Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία.

 

Δικαιολογητικά Αίτησης που αφορούν σε Πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου

 1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
 2. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο εκπροσώπου πολυκατοικίας (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
 3. Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
 4. ΕΤΑΚ (ή λογαριασμός ΔΕΗ/άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
 5. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
 6. Οικονομικές προσφορές αναδόχων/προμηθευτών (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)

Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη.

 1. Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει προσφορών ανά Ιδιοκτησία σε Πολυκατοικία, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και

από όλους τους ιδιοκτήτες (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Εκπροσώπου Πολυκατοικίας (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας) .

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Διαμερίσματος Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτιρίου (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)

 1. Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος (Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)
 2. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) (Μόνο στην περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Στην περίπτωση που η χρήση του ακινήτου άλλαξε πρόσφατα και δεν προκύπτει από το Ε1, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/ για τη χρήση του ακινήτου ως

κατοικία. – Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)

 1. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 (μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ – Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)
 2. Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο:

Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:

α) Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων Ε2)2 και

β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου: ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη

Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο, τα 12.α και 12.β μπορούν να αντικατασταθούν από:

γ) Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία.

(Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την σύνταξη του Φακέλου για την υπαγωγή σας στο Πρόγραμμα.

ΜΕΛΕΤΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ