Πιστοποιητικό ΔΕΗ – Σχέδιο Ηλεκτρολόγου

Home   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Πιστοποιητικό ΔΕΗ – Σχέδιο Ηλεκτρολόγου

Πιστοποιητικό ΔΕΗ – Σχέδιο Ηλεκτρολόγου

 

Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι ένα έγγραφο που με βάση τον υπάρχον νόμο από την 1 Νοεμβριου 2011 πρέπει να εκδίδεται για κάθε κτήριο. Το πιστοποιητικό  ανάλογα με τη μορφή και τη χρήση του κτηρίου πρέπει να επανεκδίδεται κάθε 1 με 12 έτη.

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο είναι:

 • για την έκδοση κάθε νέας παροχής ρεύματος της ΔΕΗ,
 • για την επανασύνδεση παλιάς παροχής
 • για την αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός
 • Αλλαγή θέσης του μετρητή
 • Ενοποίηση υφιστάμενων παροχών
 • ενώ τέλος το πιστοποιητικό χρειάζεται ακόμα και για αίτηση αύξησης της της παροχής.

 

Το πιστοποιητικό  πρέπει να αποτελείται από τα εξής έγγραφα:

 

 • Υπεύθυνη δήλωση από αδειούχο ηλεκτρολόγο
 • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ
 • Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα
 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

 

Η διαδικασία της έκδοσης του πιστοποιητικού αποτελείται από 2 στάδια.

 • Αυτοψία – έλεγχος εγκατάστασης και μετρήσεις
 • Καταγραφή κι επεξεργασία των αποτελεσμάτων και σύνταξη του Πιστοποιητικού

 

Στη συνέχεια το πιστοποιητικό παραδίδεται στον πελάτη για να το καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην εταιρεία ηλεκτροδότησης Δ.Ε.Η.

 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του Πιστοποιητικό Δ.Ε.Η. και των απαραίτητων εγγράφων που χρειάζεστε με τιμή που ξεκινάει από 40 €/ 30m2

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας