Στόχοι – Όραμα

Home   /   Σχετικά με εμάς.   /   Στόχοι – Όραμα
Οι στόχοι μας:
  • Η αποστολή της Τέλωρ Ενεργειακή Κατασκευαστική είναι να παρέχει άριστες υπηρεσίες μηχανικού.
  • Να κατανοούμε τις ανάγκες του πελάτη 
  • Να παρέχουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας συνδυάζοντας την γνώση της ανώτατης εκπαίδευσης και την τεχνογνωσία της εμπειρίας.
  • Να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και τα ισχύοντα πρότυπα του τομέα μας.

Το όραμα μας:

Να αποκτήσουμε ηγετική θέση στην αγορά, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες με βάση την ποιότητα και με τον πελάτη να είναι πάντα το κεντρικό πρόσωπο στη δραστηριότητα μας.