Πολιτική Ποιότητας

Home   /   Σχετικά με εμάς.   /   Πολιτική Ποιότητας
Η ΤΕΛΩΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. αναγνωρίζει την ευθύνη της να ξεπεράσει όλες τις προσδοκίες των πελατών της. Αυτή η δέσμευση εκτείνεται στη διασφάλιση των υψηλών προδιαγραφών στις  μελέτες και στις υπηρεσίες που παρέχουμε. Δεσμευόμαστε για την συμμόρφωση των υπηρεσιών μας ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Η ομάδα της Τέλωρ Ενεργειακής Κατασκευαστική