Πώς θα κερδίσετε επιδότηση έως €3.000 για θέρμανση με φυσικό αέριο

Home   /   ΕΝΕΡΓΕΙΑ   /   Πώς θα κερδίσετε επιδότηση έως €3.000 για θέρμανση με φυσικό αέριο

Έναν χρηστικό οδηγό για το πρόγραμμα της επιδότησης που δίνει η Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής προκειμένου τα νοικοκυριά να αντικαταστήσουν τα συστήματα πετρελαίου θέρμανσης με εκείνα του φυσικού αερίου, παρουσιάζει το Euro2day.gr.

Πρόκειται για πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή και το Euro2day.gr, παρουσιάζει αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι οικογένειες σε συνεργασία με τους τεχνίτες – εγκαταστάτες αλλά και τα βήματα που οφείλουν να ακολουθήσουν προκειμένου να ενισχυθούν με ποσά από 750 έως και 3.000 ευρώ για να καλύψουν κατά 30% με 50% το κόστος της αντικατάστασης των συστημάτων καύσης πετρελαίου θέρμανσης.

Ημερομηνία λήξης για το πρόγραμμα δεν υπάρχει και θα τρέχει… μέχρι να εξαντληθούν τα ποσά που δίνει η ΕΔΑ Αττικής, οπότε η σειρά προτεραιότητας είναι το κριτήριο επιλογής.

Το εύρος των ποσών ενίσχυσης για κεντρική θέρμανση ξεκινά από τα 750 ευρώ (ισχύος μέχρι 35.000 θερμίδες) και φτάνει στα 3.000 ευρώ (άνω των 200.000 θερμίδων). Πιο αναλυτικά σε μία πολυκατοικία με μικρό αριθμό διαμερισμάτων όπου η εγκατεστημένη ισχύς της κεντρικής θέρμανσης είναι μκρότερη ή ίση των 35.000 θερμίδων το ποσό της επιδότησης ανέρχεται στα 750 ευρώ. Στα 1.100 ευρώ διαμορφώνεται η ενίσχυση που δίνει η ΕΔΑ Αττικής για τους ιδιοκτήτες πολυκατοικίας που θερμαίνονται από κεντρικό λέβητα, ο οποίος έχει εγκατεστημένη ισχύ με θερμίδες από 35.001 έως 120.000.

Για εκείνους που ζουν σε κτίριο με κεντρική θέρμανσης ισχύος από 120.001 έως 170.000 θερμίδες η επιδότηση ανέρχεται στα 1.500 ευρώ. Στις 2.250 ευρώ είναι η δαπάνη που καλύπτει η εταιρία για τους κατοίκους διαμερισμάτων πολυκατοικίας με κεντρική θέρμανση ισχύος από 170.0001 – 200.000. Και για όσους μένουν σε μεγαλύτερη πολυκατοικία με ενιαία θέρμανση ισχύος άνω των 200.000 θερμίδων, η επιδότηση που δίνει η ΕΔΑ Αττικής είναι της τάξης των 3.000 ευρώ.

Αν ένα διαμέρισμα ή μία μονοκατοικία κάνει χρήση αυτόνομης θέρμανσης τότε το ποσό επιδότησης είναι στα 750 ευρώ. Το παράδειγμα αφορά για εγκατεστημένη ισχύ κάτω ή ιση των 35.000 θερμίδων.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι πως οι ιδιοκτήτες των κατοικιών δεν εμπλέκονται οι ίδιοι με την πληρωμή της ενίσχυσης αλλά οι τεχνίτες – εγκαταστάτες.

Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης, μετά την παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φ.α..

Τα βήματα
Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι η υπογραφή σύμβασης με την ΕΔΑ Αττικής και τοποθέτηση από την εταιρία του μετρητή, η κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης και η δεύτερη φάση αφορά στην προσκόμιση των τιμολογίων, στον τελικό έλεγχο των εργασιών και η πληρωμή της επιδότησης.

Πρώτη φάση
Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής (ιδιοκτήτης ή διαχειριστής πολυκατοικίας) υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον αυτά απαιτούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας. Ταυτόχρονα καταθέτει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για ενημέρωση της ΕΔΑ Αττικής ότι επιθυμεί να ενταχθεί στην επιδότηση:

· Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου για την Ένταξη στο πρόγραμμα Επιδότησης και την Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής σε αυτό.
· Στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας, φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία σύμβασης σύνδεσης).

Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στον έλεγχο των δικαιολογητικών της πρώτης φάσης και ενημερώνει για τυχόν ελλείψεις ή λάθη τον καταναλωτή.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στη συνέχεια ο ανάδοχος εγκαταστάτης, που έχει επιλέξει ο καταναλωτής για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, καταθέτει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής.

Μετά την έγκριση της μελέτης, ο ανάδοχος εγκαταστάτης προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα απαιτούμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης. Το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΔΑ Αττικής βάσει των ισχυουσών διαδικασιών της προχωρά αρχικά στην προσωρινή ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα). Μετά την παραλαβή του σωστού φύλλου ρύθμισης και συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης (Φύλλο Ελέγχου Καύσης) από τον ανάδοχο εγκαταστάτη, η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στην έκδοση της Άδειας Χρήσης φυσικού αερίου.

Το Φύλλο Ελέγχου Καύσης φυσικού αερίου θα πρέπει να αποστέλλεται από τον ανάδοχο εγκαταστάτη προς το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΔΑ Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.kausis@edaattikis.gr.

Δεύτερη φάση
Ο καταναλωτής ή ο ανάδοχος εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι δικαιολογητικά για τον τελικό έλεγχο και απόδοση της επιδότησης:

· Σύμβαση επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η σύμβαση είναι τουλάχιστον τριμερής (σ.σ. μεταξύ καταναλωτή, ανάδοχου εγκαταστάτη ή/και προμηθευτή εξοπλισμού και ΕΔΑ Αττικής) και είναι ανεξάρτητη της σύμβασης σύνδεσης.
· Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο η περιγραφή θα πρέπει να είναι «Επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου ως Υπ’ αριθμ. ΗΚΑΣΠ ΧΧΧΧΧΧΧΧ» και με αξία (συμπ. ΦΠΑ) ίση με το επιδοτούμενο ποσό που δικαιούται ο ωφελούμενος καταναλωτής.
· Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου καταναλωτή (σ.σ. ιδιοκτήτης ή διαχειριστής στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης), όπου ορίζει το ύψος του επιδοτούμενου ποσού και τον ανάδοχο εγκαταστάτη στον οποίον επιθυμεί να εκχωρηθεί αυτό (σ.σ. η Υ/Δ πρέπει να φέρει πάντα την υπογραφή του δικαιούχου).

Η ΕΔΑ Αττικής διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους των παραπάνω δικαιολογητικών και αποδίδει το επιδοτούμενο ποσό προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή του ποσού επιδότησης προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη από την ΕΔΑ Αττικής.

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς
· Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση».

· Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής που θα υπογραφούν από τις 3 Απριλίου 2017 και μετά .

· Η επιδότηση ισχύει για περιορισμένο αριθμό σύνδεσης και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού αυτής ανά κατηγορία σύμβασης σύνδεσης. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης και την έκδοση της άδειας χρήσης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής. Η υποβολή ορθού φύλλου καύσης καθορίζει με προτεραιότητα την έκδοση άδειας χρήσης.

· Η επιδότηση ισχύει εφόσον η υποβολή του σωστού φύλλου καύσης της εγκατάστασης φυσικού αερίου, του τιμολογίου του ανάδοχου εγκαταστάτη και των λοιπών δικαιολογητικών προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τις 30 Νοεμβρίου 2017.

· Η επιδότηση ισχύει για κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται. Στην περίπτωση αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία η κατοικία πρέπει να φέρει πρόσφατο εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία σύμβασης σύνδεσης).

· Η επιδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό ανέγερση ή για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ).

· Η επιδότηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με εγκατάσταση φυσικού αερίου. Δεν επιδοτούνται αυτόνομες συνδέσεις σε πολυκατοικίες με σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

· Η επιδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (σε πολυκατοικίες ως κεντρική θέρμανση, μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες) που έχουν στο παρελθόν συνδεθεί με το φυσικό αέριο.

· Η επιδότηση δεν ισχύει αν ο συμβαλλόμενος (ιδιοκτήτης κατοικίας ή διαχειριστής) παραβιάσει υπαιτίως κάποιον από τους όρους της σύμβασης σύνδεσης ή και της σύμβασης επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

 

Πηγή: b2green.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *