Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχείρησης

Home   /   Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχείρησης

Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχείρησης

 

Με την εφαρμογή σύγχρονων λύσεων εκσυγχρονίζετε τις κτιριακές σας εγκαταστάσεις, εναρμονίζοντας τα κτίριά σας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τους στόχους της ΕΕ για το 2020.

Το λειτουργικό κόστος μειώνεται δραστικά εφαρμόζοντας πλήθος διαφορετικών και εξειδικευμένων λύσεων, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

 

 

Συγκεκριμένα Αναλαμβάνουμε:

  • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος: θερμομόνωση, κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης.

 

  • Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

  • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας τόσο για χρήση ψύξης/θέρμανσης χώρων όσο και στη παραγωγική διαδικασία. (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.α.).

 

  • Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.

 

  • Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.

 

  • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

 

  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακοί έλεγχοι πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.

 

  • Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

 

Οι παραπάνω εργασίες μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ», με προϋπολογισμό  64,06 εκατ. ευρώ, που θα καλύψει χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις  περιλαμβάνεται στο Εθνικό  Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ), που εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ με χρονοδιάγραμμα έναρξης και υλοποίησης εντός του 2018. Η δράση απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους μεταποίησης και βιοτεχνίας, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και ναυτιλίας, ενώ η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει σε εθνικό επίπεδο.

 

Κλείστε Ραντεβού Για Εκτίμηση Κόστους Ενεργειακή Αναβάθμισης της Επιχείρησης σας