Βιομηχανίας – Εργοστασίου – Αποθήκης

Home   /   Βιομηχανίας – Εργοστασίου – Αποθήκης

Βιομηχανίας – Εργοστασίου – ΑποθήκηςΒιομηχανίας – Εργοστασίου - Αποθήκης

 

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των διαδικασιών για την έκδοση άδειας λειτουργίας, εγκατάστασης και εκσυγχρονισμού για

  • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
  • Εργοστάσια και εργαστήρια.
  • Αποθήκες βιομηχανικής ψύξης τροφίμων – Logistics Centers.

 

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε

  • τη χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη γραμμή παραγωγής από την βέλτιστη θέση της επιχείρησής σας
  • την μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης με τα οδικά δίκτυα της πόλης
  • την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έγκριση περιβαλλοντικών όρων
  • Την Σύνταξη τεχνικού φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και διακίνηση του στη διεύθυνση ανάπτυξης

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας