Ανακαίνιση Γραφείων

Home   /   Ανακαίνιση Γραφείων

Κατασκευές – Ανακαινίσεις Κτηρίων Γραφείων

 

Η Λάκων Τεχνική Κατασκευαστική αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες και με πολυετή εμπειρία στον τεχνικό τομέα που αφορά την κατασκευή και την ανακαίνιση πάσης φύσεως κτηρίων γραφείων .

Η Λάκων Τεχνική Κατασκευαστική διαθέτοντας την γνώση, την εμπειρία και την αξιοπιστία στο τομέα των κατασκευών, καθώς και την απαραίτητη οργανωτική δομή (τμήμα μελετών και επιβλέψεων αποτελούμενο απο έμπειρους μηχανικούς, οργανωμένα, έμπειρα και άριστα καταρτισμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων, καθώς και εμπορικό τμήμα, μέσω του οποίου μπορεί να προμηθεύσει αξιόπιστα και ποιοτικά υλικά και εξοπλισμούς σε ανταγωνιστικές τιμές), αναλαμβάνει με πλήρη υπευθυνότητα την κατασκευή, την διαμόρφωση ή την ανακαίνιση κτηρίων γραφείων επιχειρήσεων καθώς και επαγγελματιών (δικηγορικά γραφεία, συμβολαιογραφεία, λογιστικά γραφεία, ασφαλιστικά γραφεία κ.λ.π )

 

Τα στάδια Ανακαίνισης Χώρου Γραφείων

 

 • Σχεδιασμός των γραφειακών χώρων (διάταξη χώρων και εξοπλισμού) και εκπόνηση μελέτης διακόσμησης από ειδικό διακοσμητή (εφόσον το επιθυμεί ο εκάστοτε πελάτης).

 

 • Εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας. και διεπεραίωση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας εφόσον απαιτείται.

 

 • Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών σε περίπτωση που απαιτείται άδεια δόμησης ή άδεια μικρής κλίμακας από την πολεοδομία όταν πρόκειται να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις στο κτήριο (επέκταση, προσθήκη, αλλαγή όψης, σοβαρές διαρρυθμίσεις κ.λ.π.).

 

 • Εκπόνηση ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εφόσον απαιτούνται όπως μελέτη φωτισμού (φωτοτεχνική μελέτη), μελέτη κλιματισμού,μελέτη ηλεκτρολογικών.

 

 • Κατασκευή νέων ή ανακαίνιση των υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

 

 • Κατασκευή νέων ή ανακαίνιση των υφιστάμενων δικτύων δομημένης καλωδίωσης

 

 • Κατασκευή νέων ή ανακαίνιση των υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων.

 

 • Κατασκευή νέων ή ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων πυρασφαλειας (πυρανίχνευση, πυρόσβεση κ.λ.π).

 

 • Κατασκευή νέων ή ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων εξαερισμού – αερισμού εφόσον απαιτούνται.

 

 • Κατασκευή νέων ή ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων κλιματισμού.

 

 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (συστήματα συναγερμού και παρακολούθησης – κάμερες).

 

 • Διάφορες οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης του καταστήματος (χωρίσματα γυψοσανίαδας ή κτιστά με ALPHA BLOCK, επιχρίσματα, γεμίσμαατα δαπέδων, διάστρωση πλακιδίων σε δάπεδα και τοίχους, κατασκευή ψευδοροφών, μεταλλικές κατασκευές, κουφώματα, υαλοπίνακες, αλουμίνια, ξυλουργικές κατασκευές, ελαιοχρωματισμοίκ.λ.π).

 

 

Κλείστε Ραντεβού Για Εκτίμηση Κόστους Ανακαίνισης Χώρου Γραφείων